Lingvistisk Laboratorium


Velkommen til hjemmesiden for Lingvistisk Laboratorium. Laboratoriet hører til på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og yder teknisk bistand til studerende og forskere inden for de sprogvidenskabelige fagområder.

Her er en beskrivelse af hvad Lingvistisk Laboratorium kan tilbyde. (Beskrivelsen er under opbygning).

Nedenstående medarbejdere har fast arbejdsplads på laboratoriet, og deres hjemmesider kan tilgås via deres navnelinks.

Preben Dømler, Akademiingeniør. Rum 5.1.15. Tlf 35328667. Email pd @ hum.ku.dk

Nicolai Pharao, ph.d.-studerende. Rum 5.1.17. Tlf 35328668. Email nicolaip @ hum.ku.dk

Nina Grønnum, lektor, ph.d., dr. phil. Rum 5.1.11. Tlf 35328663. Email ninag @ hum.ku.dk

John Tøndering, ph.d.-studerende. Rum 5.1.13. Tlf 35328644. Email johnt @ hum.ku.dk

         
Dette site er under genopbygning af Preben Dømler. Brudte links forekommer.